Σύνθετο LEVEL ΙΙ

 €1121.00  €794.00

Διαθέσιμο


Σύνθετο LEVEL II - 794 ευρώ Α Μ Ε Σ Α   Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Μ Ο  


Άσπρο

διαστάσεων  280 Χ 190 Χ 50

σέ τιμή προσφοράς  794  ευρώ

Ο φωτισμός LED δωρεάν

 

Μπουφές LEVEL 1W2D2S

διαστάσεων 150 Χ 93 Χ 45

σέ τιμή προσφοράς 345 ευρώ

 

Μπουφές LEVEL 3D3S

διαστάσεων 150 Χ 93 Χ 45

σέ τιμή προσφοράς 345 ευρώ